Trzy priorytety dla szpitali jutra. W jaki sposób doświadczenia wyniesione z pandemii COVID-19 przyspieszyły cyfrową transformację wśród dostawców usług medycznych

0
711
Trzy priorytety dla szpitali jutra W jaki sposób doświadczenia wyniesione z pandemii COVID-19 przyspieszyły cyfrową transformację wśród dostawców usług medycznych

To prawda. Pandemia była głównym czynnikiem przyspieszającym wdrażanie technologii w szpitalach i służbie zdrowia. Potwierdziło to badanie Zebra Technologies Global Healthcare Vision Study. 85proc. decydentów stwierdziło, że ich szpitale przyspieszyły wdrażanie technologii i zwiększają inwestycje w rozwiązania mobilne, lokalizacyjne i automatyzujące. Należy jednak zrobić więcej, zwłaszcza jeśli szpitale chcą zmaksymalizować wydajność pracowników. Większość dyrektorów i klinicystów na całym świecie zgadza się z tym stwierdzeniem.

Sektor opieki zdrowotnej to obszar o wysokim priorytecie, narażony na skutki kryzysów, od epidemii po klęski żywiołowe. Badanie Zebra Technologies „Global healthcare Vision Study” wykazało, że w Europie 85 proc. klinicystów zgodziło się, że zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażeń stanowi poważne wyzwanie dla personelu szpitalnego. Ta odpowiedź stanowiła najwyższy odsetek spośród wszystkich czterech badanych obszarów.

Te nadzwyczajne zdarzenia pogłębiają problemy w zakresie świadczenia opieki, operacji i łańcucha dostaw, prowadząc do niedoborów sprzętu i leków, nieefektywności na poziomie szpitala, niedoborów siły roboczej i wypalenia zawodowego personelu. Wszystko to może skutkować niższym od optymalnego poziomem opieki nad pacjentem. Chociaż COVID-19 może być najbardziej znaczącym globalnym kryzysem zdrowia publicznego naszych czasów, z pewnością nie będzie ostatnim.

Celem na przyszłość jest stworzenie bardziej inteligentnych szpitali, które przyczynią się do zapewnienia lepszej komunikacji, sprawniejszego działania oraz zachowania przejrzystości – elementów niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w pełnych wyzwań czasach. Wszystkie procesy kliniczne, niekliniczne i dotyczące pacjentów muszą być dobrze zorganizowane, a nawet zautomatyzowane.  Łańcuchy dostaw w służbie zdrowia, szpitalne pomieszczenia zaopatrzeniowe i środowiska intensywnej opieki medycznej również muszą być lepiej zarządzane niż obecnie.

Aby skutecznie zarządzać m.in. pacjentami, personelem, rezerwami i danymi szpitale muszą najpierw zwiększyć swoją widoczność operacyjną i możliwości współpracy wirtualnej. Dlatego też w ciągu najbliższego roku lub dwóch lat należy skupić się na trzech unikalnych, ale powiązanych ze sobą priorytetach: dostępie do danych  w czasie rzeczywistym,  większej mobilności w sferze klinicznej oraz ulepszonym monitorowaniu i śledzeniu zasobów.

 

Zwiększanie wydajności szpitali dzięki dostępowi do danych w czasie rzeczywistym

 

W środowisku szpitalnym liczy się każda minuta, a personel ma niewiele czasu do stracenia. Przy tak wielu pacjentach pozostających pod opieką i niewystarczającej liczbie klinicystów, wiedza o tym, gdzie dokładnie znajduje się personel, pacjenci, zasoby i zapasy, ma kluczowe znaczenie dla podejmowania decyzji pod presją czasu.

Aż 65 proc. klinicystów uważa, że pracownicy spędzają zbyt dużo czasu na poszukiwaniu sprzętu i materiałów medycznych. Ponadto 52 proc. decydentów przyznaje, że dostęp do informacji i danych pacjentów w czasie rzeczywistym stanowi wyzwanie w ich szpitalu.

Inteligentny szpital przyszłości będzie w dużym stopniu opierał się na systemach lokalizacyjnych i automatyzacji, aby sprostać rosnącym potrzebom bez uszczerbku dla jakości opieki nad pacjentem. Zrozumienie schematów postępowania pomaga przewidzieć przyszłe potrzeby i pomaga wspierać dokładniejsze i terminowe rozliczanie.

W miarę jak Internet rzeczy (IoT) staje się coraz bardziej zaawansowany, technologie takie jak identyfikacja radiowa (RFID) i systemy lokalizacji w czasie rzeczywistym (RTLS) stają się coraz bardziej dostępne. Wszystkie szpitale mogą obecnie śledzić ruch personelu, pacjentów i sprzętu, a także dostępność sal i zapasów, jeśli tylko chcą – i robią to. Około 75 proc. decydentów twierdzi, że planuje wdrożyć technologie lokalizacyjne, aby lepiej kontrolować zasoby – od pacjentów i ich próbek po przestrzeganie przepisów przez personel.

Po wdrożeniu rozwiązań mobilnych oraz innych technologii opartych na sztucznej inteligencji, szpitale mogę stworzyć funkcjonalny ekosystem wymiany informacji. Pozwala to usprawnić organizację sal operacyjnych i oddziałów ratunkowych, automatyzując przepływ pacjentów i przydzielając do nich odpowiedni personel medyczny.  Możliwość podjęcia natychmiastowej reakcji i odpowiedni przepływ informacji pozwala na lepszą kontrolę zarówno nad zasobami  jak i całym łańcuchem dostaw w szpitalu bez obciążania pracowników, którzy mogą skuteczniej skupić się na swoich zadaniach. Zabezpieczenie placówek medycznych przed niedoborami zarówno personelu jak i leków to doświadczenie, które jest wyzwaniem dla wielu szpitali.

 

Zwiększona mobilność

Klinicyści potrzebują wydajnych urządzeń, aby móc dzielić się informacjami i otrzymywać je w od członków zespołów medycznych w obrębie czterech ścian szpitala – a także w karetkach pogotowia. Według badania firmy Zebra 55 proc. lekarzy twierdzi, że połączenie systemów szpitalnych w celu lepszej komunikacji między pracownikami jest głównym wyzwaniem w ich placówkach. Dla wielu z tych organizacji służby zdrowia odpowiedzią jest zwiększona mobilność: 84 proc. klinicystów i kadry kierowniczej zgadza się, że jakość opieki nad pacjentami poprawia się dzięki dostępowi do narzędzi służącej do współpracy i aplikacji dedykowanych dla służby zdrowia.

Priorytety w obszarze rozwiązań mobilnych w szpitalach ewoluowały wraz z upływającym czasem. W 2017 r. liderzy opieki zdrowotnej koncentrowali inwestycje na pielęgniarkach przyłóżkowych, technikach laboratoryjnych, farmaceutach i innych osobach, które często potrzebowały dostępu do elektronicznej dokumentacji zdrowotnej i koordynowania opieki nad pacjentami. Obecnie priorytetem – przynajmniej w szpitalach – jest zapewnienie pielęgniarkom świadczącym pilną i krytyczną opiekę na izbach przyjęć, na salach operacyjnych i oddziałach intensywnej terapii narzędzi, których potrzebują, aby lepiej wykonywać zadania wymagające czasu i skuteczniej zarządzać napływem pacjentów.

Oczekuje się, że do obecnego roku wszystkie grupy personelu klinicznego będą niemal w równym stopniu wyposażone w narzędzia do wspierania pacjentów i poprawy efektywności działań szpitala.

Managerowie i dyrektorowie szpitali rozumieją, że jeśli placówka chce m.in. skutecznie zarządzać łańcuchem dostaw, organizować logistykę kontrolować obłożenie sal,  czy zapewniać dokładne rozliczanie, to każdy członek personelu musi być osiągalny, reagować i móc przesyłać niezbędne dane.

Co najmniej 7 na 10 dyrektorów twierdzi, że w ciągu najbliższego roku planuje rozszerzyć wdrożenie urządzeń mobilnych na niemal każdy dział, w tym IT, opieka, transport pacjentów, łańcuch dostaw/zarządzanie zapasami i usługi gastronomiczne.

Osoby decyzyjne nie zamierzają jednak zapewnić personelowi przypadkowych urządzeń. Około połowa z nich twierdzi, że będzie dostarczać pracownikom sprzęt, który stanie się własnością szpitala a będzie  dedykowany środowiskom klinicznym z aplikacjami dla służby zdrowia.

Choć niektóre szpitale pozwalały w przeszłości pracownikom na korzystanie w pracy z własnych urządzeń, a kilka początkowo zainwestowało w smartfony i tablety klasy konsumenckiej, aby przetestować aplikacje mobilne w warunkach klinicznych, wiele z nich odkrywa obecnie, że urządzenia te nie są w stanie sprostać potrzebom współczesnego środowiska opieki zdrowotnej. Badanie Zebra Healthcare Vision Study wykazało, że urządzenia przystosowane do pracy w placówkach służby zdrowia są coraz częściej wybierane zamiast urządzeń klasy konsumenckiej. Do takich wyborów przyznaje się prawie połowa (49 proc.) ankietowanych decydentów.

Jest to zachęcająca wiadomość, ponieważ urządzenia mobilne stworzone specjalnie dla służby zdrowia zapewniają personelowi klinicznemu i nieklinicznemu funkcjonalności, których potrzebują, aby poradzić sobie z zadaniami bez narażania bezpieczeństwa cybernetycznego lub prywatności pacjentów. Urządzenia te są również w stanie wytrzymać ciągłe czyszczenie i dezynfekcję, co pomaga zmniejszyć ryzyko infekcji, które jest przedmiotem szczególnej troski wśród lekarzy (75 proc.) i dyrektorów szpitali (81 proc.).

 

Zwiększanie zasięgu i wpływu współpracy wirtualnej

 

Pandemia COVID-19 była dla szpitali krytycznym momentem zmuszającym do zmiany modeli działania. Lekarze i pielęgniarki muszą być w stanie konsultować się z innymi klinicystami, którzy są fizycznie oddaleni od siebie – czy to poza salą zakażonego pacjenta, czy w karetce, która przyjeżdża na izbę przyjęć. Muszą oni również być w stanie aktualizować więcej kart chorobowych, wystawiać więcej recept, przeprowadzać więcej badań laboratoryjnych i zapewnić każdemu pacjentowi opiekę wysokiej jakości, na którą zasługuje, nie ulegając przy tym wypaleniu zawodowemu.

Dlatego też myślący przyszłościowo decydenci w szpitalach szukają sposobów, aby uczynić działania bardziej przewidywalnymi, a nie reaktywnymi, i szukają wsparcia w sztucznej inteligencji (AI), analityce preskryptywnej i innych zaawansowanych technologii.

Urządzenia napędzane przez AI mogą umożliwić personelowi zdalne monitorowanie pacjentów i reagowanie na ich potrzeby poprzez regularne sprawdzanie i raportowanie parametrów życiowych. Jeśli coś jest nie tak, mogą one wysyłać alerty do urządzeń mobilnych lekarzy. Jest to również korzystne z punktu widzenia bezpieczeństwa, ponieważ może pomóc ograniczyć liczbę przypadków, w których personel kliniczny musi wchodzić do sal zakaźnych pacjentów.

Operacje predykcyjne ułatwiają również poprawę zarządzania przepływem pracy, wspierając decydentów – lub zautomatyzowane systemy – w przydzielaniu właściwych zadań właściwym osobom we odpowiednim czasie.

Innymi słowy, jeśli rozwiązania technologiczne zostaną odpowiednio dobrane i wdrożone, mogą sprawić, że działalność szpitala stanie się prostsza i bardziej intuicyjna.  Personel nie będzie już zmuszony do stosowania mniej efektywnych i przestarzałych rozwiązań. Dzięki bardziej inteligentnym, lepiej połączonym systemom, pielęgniarki, lekarze i personel niekliniczny na pierwszej linii będą dysponować danymi i zasobami, których potrzebują, aby skutecznie zapewniać pacjentom opiekę wysokiej jakości bez narażania własnego zdrowia i komfortu pracy.

Aby dowiedzieć się więcej na temat strategii i rozwiązań technologicznych, które mogą pomóc szpitalom stać się bardziej inteligentnymi, zautomatyzowanymi i sprawniej zarządzanymi, kliknij tutaj.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here